PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring van Bewust-zijn-in-Communicatie/Mediation Concept omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken voor welke doeleinden.

1. WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?

     Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

1.1  Website bezoekers:

1.2  Klanten die zich                   registreren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         1.3  Gegevens die worden         gegenereerd via de           website:

 

                                         1.4  Andere gegevens:

 

 

 

 

Persoonsgegevens

IP adressen

Naam contactpersoon (verplicht)  

Naam bedrijf (verplicht)

Adres bedrijf (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Wachtwoord (verplicht)

Telefoonnummer (niet verplicht)

Bestelgeschiedenis        (producten: besteld en gedownload):

Factuurgegevens

Inhoud van eventuele (e-mail) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder onze Social Media accounts. 

Doel

Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

                                                                                                                                                                      Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

                                                                                                                                                                          Om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot de trainingen, om u een factuur toe te zenden, om email-nieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.

Om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot uw account.

Om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.

 

Om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.

                                                                                                                                                             (Bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf): voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

Om met u te corresponderen.

 

2. AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

2.1  Leveranciers (waaronder “

2.2  Accountant/boekhouder

2.3  Juridisch adviseurs

2.4  Overheidsinstanties

 Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

                                                                                                                                                                                                                       Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband staan met de juridische procedure.

                                                                                                                                                                                                                       Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

3.  GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EER?

3.1  Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

4.  PLAATSEN JULLIE COOKIES?

4.1  Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt.              Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

5.  WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

5.1  U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen,         afschermen, en ertegen bezwaar aantekenen. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

5.2  Als u gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”). Het kan zijn dat u dan niet langer          gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek                        weigeren.

6.  WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

       Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op.  

7.  KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

      Ja. Deze privacyverklaring is van 1 januari 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat          zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, dan zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te        maken.

       Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden bewaard. Dit kan zijn voor het versturen van facturen zo lang als je klant blijft.   

8.  NIEUWSBRIEF EN TIPS  

     Ben je lid van mijn blog/nieuwsbrief dan blijf je lid zolang als je dat zelf wilt. Je kunt je te allen tijde uitschrijven onderaan iedere e-mail die je ontvangt.                              Je kunt daarbij aangeven of je voor een bepaalde e-mail serie (b.v. gratis mini-cursussen) wilt uitschrijven of voor alle e-mails.                                                                          Ook kun je altijd je eigen gegevens aanpassen in de e-mails onderaan iedere e-mail. 

9.  CURSUSSEN/TRAININGEN

     Ben je deelnemer aan een cursus of trainingsprogramma van Bewust-zijn-in-Communicatie? Je ontvangt dan feedback en notificaties over de voortgang van de            training via e-mail. Wij houden binnen de training bij hoe de voortgang is van jou als cursist in de training. Je gegevens worden toegevoegd aan de leeromgeving          van de trainingen als we op een vast moment starten per jaar.

     Start je zelfstandig met de training dan kun je jezelf aanmelden via de leeromgeving na betaling. Je adresgegevens invullen is hiervoor niet nodig.