“Iemand in zijn of haar waarde laten”

Een bekende zegswijze.
In de praktijk blijkt “iemand in zijn waarde laten” niet altijd zo gemakkelijk. Want persoonlijke waarden verschillen van mens tot mens en zijn strak verweven met onze identiteit. Hier kan eigenlijk niet aan getornd worden.
Een waarde kan bijvoorbeeld zijn: BETROUWBAARHEID.

In gesprek zijn of gaan met mensen die heel andere waarden er op na houden, kan zorgen voor zeer moeizame gesprekken, die kunnen uitmonden in conflicten zodra men elkaar vanuit elkaars waarden wil gaan overtuigen van ons gelijk. Als iemand niet tegemoet komt aan onze waarden en de verwachtingen daaromtrent, dan zijn we geneigd deze persoon te labelen als fout, slecht, immoreel, incapabel, etc. Dat noem je normeren (normen).
De persoon in kwestie voldoet namelijk niet aan jouw ‘regels’ die je hebt op basis van de waarden die je voorstaat.

Ik zal een voorbeeld geven en dan kom ik even terug op bovengenoemde waarde BETROUWBAARHEID:
Als betrouwbaarheid een belangrijke waarde voor je is, dan zie je dat graag terug bij andere mensen en zeker bij mensen in je directe omgeving. Aan die waarde hang jij bepaalde gedragsregels, de normen. In dit geval kan dat bijvoorbeeld zijn: “Je moet altijd je beloftes/afspraken nakomen”. Komt iemand zijn afspraak of belofte aan jou vervolgens niet na, dan is de kans aanwezig dat die het label ‘onbetrouwbaar’ door jou krijgt opgeplakt.

Door de labels die we hierdoor opplakken, wordt de verbinding/relatie die we met deze persoon hebben onder druk gezet en nemen we (soms letterlijk) afstand. We kijken voortaan met een andere ‘bril’ naar deze persoon.
Zijn vooringenomen. Hebben aannames over het gedrag van deze persoon: “het is gewoon een leugenaar” o.i.d.

En een gesprek met die persoon: daar verheug je je echt niet op! Mogelijk ga je een gesprek helemaal uit de weg!
Niet handig als je regelmatig met elkaar te maken hebt, op de werkvloer bijvoorbeeld, als je, het liefst prettig, met elkaar moet samenwerken.

Hoe het tóch tot een betere samenwerking én opbouwend gesprek kan komen leer ik je graag tijdens mijn communicatieprogramma Moeiteloos Moedige Gesprekken!

Wil je graag informatie, neem dan contact met mij op via: madeleine@bewustzijnincommunicatie.nl of bel: 06-44076187

Print Friendly, PDF & Email