4-maanden communicatieprogramma

MOEITELOOS MOEDIGE GESPREKKEN

effectief, verbindend en mindful communiceren

voor managers, leidinggevenden en ondernemers

 

 

 

Heb jij dat ook?

✔ je bent vaak ontevreden over het verloop van je gesprekken met medewerkers of collega’s;

✔ je vindt het lastig om mensen aan te spreken op de momenten dat dit eigenlijk nodig is voor behoud van een goede samenwerking, productiviteit en sociale veiligheid;

✔ je ervaart veel stress, energie- en tijdsverlies door ingewikkelde communicatie waardoor je ‘wegkijkt’ of zaken afkapt;

✔ je hebt moeite met conflicthantering waardoor een pittig meningsverschil uit de hand kan lopen;

✔ je voelt je wel eens klem zitten tussen verschillende belangen, waardoor je bepaalde gesprekken liever vermijdt.

 

Of dit:

✔ je hebt tijdens gesprekken moeite om de regie te houden, zodat de ander het verloop van het gesprek gaat bepalen;

✔ je vindt het lastig om situaties in te schatten en mensen non-verbaal te ‘lezen’ en begrijpt niet altijd wat ze bedoelen of nodig hebben; hierdoor kunnen over en weer irritaties en miscommunicatie ontstaan;

✔ het kost je tijdens gesprekken moeite om goed naar de ander te (blijven) luisteren; hierdoor mis je informatie en voelt je gesprekspartner zich mogelijk niet gehoord of gezien;

✔ tijdens moedige gesprekken kan het omgaan met de aanwezige emoties, van jezelf en de ander, ongemakkelijk voor je zijn;

✔ je wilt verbinding, vertrouwen en sociale veiligheid in je team creëren, maar je weet niet hoe je dat kunt realiseren.

 

Want laten we eerlijk zijn, eigenlijk zou je toch liever:

  ✔ niet langer meer opzien tegen het bespreken van beladen onderwerpen of het aanspreken op houding en gedrag;

  ✔ moeilijke, moedige gesprekken ontspannen en vol zelfvertrouwen aangaan;

  ✔ deze gesprekken moeiteloos leren ombuigen naar een verbindende, effectieve dialoog waardoor oplossingen en concrete afspraken  mogelijk worden;

  ✔ vanuit een zelfverzekerde, positieve communicatiehouding onbelemmerd in gesprek zijn met mensen;

  ✔ mensen tijdens gesprekken wél op krachtige en respectvolle wijze motiveren tot gedragsverandering;

  ✔ jouw boodschap wél helder en concreet zó formuleren zodat die wordt geaccepteerd;

  ✔ een betere afstemming en verbinding hebben met anderen, zodat de kwaliteit van je gesprekken toeneemt;

  ✔ precies begrijpen en aanvoelen wat iemand bedoelt of nodig heeft;

  ✔ in staat zijn om zowel actief als empathisch te luisteren, de juiste vragen te stellen en uit het oordeel te blijven;

  ✔ gemakkelijker omgaan met weerstand en emoties, zowel van jezelf als van de ander;

  ✔ willen dat conflicthantering geen issue voor je is;

  ✔ geen stress en energieverlies ervaren tijdens gesprekken met ‘lastige klanten’;

  ✔ er voor zorgen dat de samenwerking verbetert, de productiviteit toeneemt en verzuim en verloop van personeel afnemen.

   

  Zodra mensen zich door jou gehoord, gezien en begrepen voelen, kan er meer onderling vertrouwen ontstaan en een gevoel van sociale veiligheid. Zo kun je meer jezelf zijn tijdens interactie met anderen en professioneler met weerstanden in gesprekken omgaan.

  Dit vraagt om een andere aanpak:

  Voor mijn klanten is dit zó herkenbaar: door snelle veranderingen, werkdruk, cultuur- en generatieverschillen en de nodige reorganisaties, ontstaan er op de werkvloer vaker en sneller spanningen. Die spanningen vertalen zich dagelijks in serieuze probleemsituaties. En die wreken zich vervolgens op het individu en de organisatie. Een in eerste instantie klein incident of stevige discussie kan binnen de kortste keren escaleren tot een écht en kostbaar conflict. Ook belangrijke zaken niet bespreken of het niet aanspreken van medewerkers of collega’s op ineffectief gedrag, zijn daar voorbeelden van.

  Dit vraagt tegenwoordig van leidinggevenden dat zij bewuster en flexibeler leren omgaan met communicatie. Alleen het verbeteren daarvan is niet genoeg. Je eigen mindset en gedrag onder de loep nemen is uiteindelijk toch het startpunt voor effectieve communicatie en succesvol (persoonlijk) leiderschap. 

   

  Ook ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het kan zijn om in verbinding te blijven met anderen als emoties oplopen en belangen uiteenlopen. Dit heb ik de afgelopen 30 jaar veelvuldig gezien en gehoord en uiteraard ook zelf ervaren. En nee, het is ook niet gemakkelijk. Maar dit wil niet zeggen dat je het niet kunt verbeteren of aanleren om effectiever te zijn in je communicatie met anderen. Mijn ervaring is, persoonlijk en als coach en mediator, dat de kwaliteit van je communicatie met anderen niet alleen te maken heeft met een aangeboren talent, het ontwikkelen of verbeteren van vaardigheden maar ook sterk beïnvloed wordt door de kwaliteit van de verbinding met jezelf: mag alles van jou er zijn of houdt je bepaalde karaktertrekken of onzekerheden krampachtig buiten beeld? Dit is natuurlijk niet vol te houden, dat geeft stress en zorgt voor minder verbinding met anderen.

  Vind jij dat het hoog tijd is om assertiever en effectiever in gesprek te zijn met je medewerkers of collega’s, dan is het Moeiteloos Moedige Gesprekken Programma, een transformerende communicatietraining, precies wat je zoekt!

  Ik wil jou graag helpen om ontspannen en zelfverzekerd je moedige gesprekken te voeren. Wat zeg ik, dan gun ik je! Dus nemen we ook de gedachtenpatronen over jezelf en anderen onder de loep en hoe die zich in de dagelijkse praktijk vertalen in de interactie met anderen. En vindt daar ontwikkeling bij jezelf plaats, dan merk je dat het opeens wél lukt om ook het gedrag en de mindset van je medewerkers en collega’s positief te beïnvloeden.
  Overigens is de bereidheid om je écht te verbinden met een ander essentieel om hierin te slagen. In het Moeiteloos Moedige Gesprekken Programma wordt aan deze grondslag voor effectieve communicatie veel aandacht besteed.

  Aangezien het behouden van je energiebalans ook belangrijk is, wordt er in het programma ook aandacht besteed aan lichaamsbewustzijn en energiewerk d.m.v. oefeningen en technieken zoals mindfulness. Zo werk je gelijkertijd aan meer ontspanning en houdt je een beter overzicht in de hectiek die zich dagelijks aandient.

  Dit gaat dus een stapje verder dan alleen de reguliere kennis over verbale en non-verbale communicatie. Energie is overal: de mens is zelf een energiesysteem en tussen mensen vindt ook voortdurend een energie-uitwisseling plaats. Je kunt je leren ‘afstemmen’ op je eigen energie en de energie van anderen. Ook kun je leren om je eigen energie niet te laten ‘weglekken’ naar situaties of mensen die voortdurend jouw grenzen overschrijden. Met dit energiemanagement kunnen we onze gesprekken optimaliseren en onze relaties met anderen verbeteren, maar dus ook onze grenzen beter bewaken.

  Lees hier de resultaten die het Moeiteloos Moedige Gesprekken Programma jou gaan opleveren:

  ✔  het kost je geen enkele moeite meer om moedige gesprekken te voeren en stelt ze daarom ook niet meer uit;

  ✔  je kan je boodschap respectvol en duidelijk formuleren, ook de minder leuke;

  ✔  je weet hoe je vertrouwen en veiligheid in een gesprek kunt inbouwen zodat je mensen gemakkelijker kunt motiveren tot gedragsverandering

  ✔  je reageert alerter op verbale en non-verbale signalen van misverstand en miscommunicatie, zodat je die op tijd kunt bijsturen;

  ✔  je weet hoe je een dreigende conflictsituatie kunt de-escaleren tot een win-wingesprek;

  ✔  je kan in een gesprek beter omgaan met verschillende en botsende belangen;

  ✔  je bent in staat om uit de rol van contrôlefreak te stappen en communiceert vanuit regie;

  ✔  je weet metacommunicatie toe te passen waardoor er ruimte ontstaat voor feedback geven en ontvangen;

   

  ✔  je beïnvloedt vanuit kracht in plaats van macht waardoor de verbinding met de ander gewaarborgd blijft;

  ✔  je durft je kwetsbaarder op te stellen doordat je beter kan omgaan met de eigen emoties en die van de ander;

  ✔  je ontwikkelt meer geduld en hebt minder oordeel over mensen, waardoor je de druk van je gesprekken afhaalt;

  ✔  je leert om betere vragen te stellen, goed door te vragen en nog beter te luisteren waardoor het een veel effectiever gesprek wordt;

  ✔  je leert om je beter af te stemmen op jezelf en de ander waardoor er gedurende een gesprek verbinding is en er geen energie verloren gaat;

  ✔  je hebt inzicht in je communicatieve gedragspatronen en op welke momenten deze een valkuil zijn in het contact met anderen;

  ✔  je bent je bewust dat communicatie gebaseerd op een verbinding vanuit hoofd én hart, zorgt voor betere relaties, ook in de zakelijke omgeving;

   

  Wat krijg je aangeboden tijdens het Moeiteloos Moedige Gesprekken Programma:

   ✔ 4 maanden coaching en training in de vorm van  zgn. blended learning, wat inhoudt dat je de lessen kunt volgen in een beschermde,
  online omgeving;

  ✔ tegelijkertijd wordt je online live begeleid door expertcoach Madeleine Niepoth tijdens de groepssessies;

  ✔ nog meer persoonlijke aandacht en ondersteuning met 1-op-1 coaching als je kiest voor het VIP pakket;

  ✔ de online lessen zijn te volgen in je eigen tijd en kunnen meteen in de praktijk worden toegepast;

  ✔ online, live vraag & antwoordsessies mét opname zodat je het terug kunt zien/luisteren;

  ✔ online, live oefensessies mét opname; in aparte chatrooms oefenen met elkaar ook met een opname;

  ✔ verdiepende masterclasses over specifieke onderwerpen;

  ✔ online mastermindsessies;

  ✔ levenslang toegang tot alle modules met lessen van het MMG Programma en de daarbij behorende updates;

  ✔ dit is zowel een individueel als een groepstraject en je bepaalt zelf in welke mate je interactie met medestudenten wilt hebben.

  de kracht van de groep gaat je helpen om nóg meer resultaat te behalen, o.a. via de oefensessies met elkaar;

  ✔ de online academie is gekoppeld aan een online community, waarbinnen je ervaringen kunt uitwisselen;

  ✔ op elk moment instappen in deze training.

  • Alle prijzen zijn exclusief BTW
  • Vooraf kosteloos intakegesprek
  • Coachingsessies VIP pakket duren 1, 5 uur

  “Vanaf het eerste moment dat ik met de coaching bij Madeleine startte, kwamen er voor mij heel veel zaken in beweging. Ze is in staat om met zorg door het oppervlakkige heen te prikken en dan heel snel tot de kern van het probleem te komen. Het coachingstraject heeft mij zowel op persoonlijk als zakelijk vlak veel positiefs gebracht. Door haar sterk invoelend vermogen, dat zij combineert met enorm veel kennis en ervaring, kreeg ik weer zin om dié gesprekken aan te gaan, waar ik eerder tegenop zag“.

  Famina Abdul

  Jurist International Clients Special Office, ABN AMRO

  “Ik heb Madeleine leren kennen en met haar samengewerkt tijdens de mediationopleidingen. Ze is een vakkundig coach en trainer en past zich goed aan bij het individuele niveau van studenten. De samenwerking met haar heb ik als bijzonder plezierig ervaren, omdat we allebei vanuit ons eigen vakgebied studenten zoveel mogelijk leermomenten willen bieden”.

  Marieke van den Houten

  Trainingsactrice

  “Madeleine weet als expert wat nodig is als het gaat om ‘goede’ gesprekken voeren. Ze is een uitstekende coach en stelt je de juiste vragen”.

  Lorenzo Doesburg

  Teamleider, Sneakers

  Werken met mij

  Werken met mij betekent dat je aan de slag gaat met een zeer ervaren coach, trainer en mediator. Ik ben gemotiveerd om jou het beste uit jezelf te laten halen zodat je echt stappen gaat maken bij het behalen van je doelen. Ik ben direct en open minded en hecht veel waarde aan integriteit en vertrouwelijkheid. In de coaching zal ik je waarschijnlijk vaak de spiegel voorhouden, confronteren. Met empathie en respect uiteraard. Je krijgt vervolgens de ruimte om met deze feedback aan de slag te gaan. Adviezen mag je ter harte nemen of in de wind slaan, maar ik zie graag wel dat mensen keuzes maken, hoe lastig dat soms ook is. Dit omdat ik je lekker in beweging wil houden zodat je ook voelt dat er verandering optreedt. En ik zie graag dat je experimenteert, oefent, elke dag. Wees niet bang om fouten te maken, die zijn er niet, alleen lessen. Lekker cliché he?

  Ik ben, nadat ik al een aantal jaren aan het werk was als coach, mediator geworden en heb mediationstudenten opgeleid. Ik heb eigenlijk iedereen die de opleiding ging doen horen zeggen dat ze van het harmonie-model zijn en meer vrede en verbinding in de wereld wilden bewerkstellingen. Dat was hun hogere doel. Dat streven heb ik ook zeer zeker, maar ik heb gemerkt dat ook partijen die het met elkaar oneens zijn, deze intentie écht moeten hebben. Ik heb tijdens mediations vaak meegemaakt dat de wil om er samen uit te komen er ogenschijnlijk was, maar dat mensen er soms toch niet uitkwamen door hun persoonlijke belemmeringen. Ze wilden dan toch niet een stap richting de ander doen. Of liever toch niet meer samenwerken. Wilden toch hun gelijk krijgen. Of bleven met hun emoties worstelen. Meestal is in dit soort gevallen de pijn te groot of te complex. Of kunnen mensen gewoonweg niet vergeven en de draad weer oppakken.

  Ik houd niet van doekjes voor het bloeden. Als jij er nu voor kiest om zelf de verandering in gang te zetten met het Moeiteloos Moedige Gesprekken Programma, dan hoop ik dat het jouw intentie is om jezelf en de ander daadwerkelijk te helpen om er samen uit te komen en niet te snel op te geven bij complexe casussen. Dat vraagt, zoals ik al eerder heb genoemd, dat je ook jezelf de spiegel durft voor te houden. Ben je bereid om deze reis te maken, weet dan dat ik naast je loop en zorg dat je het pad comfortabel kunt lopen. Dat doe ik met liefde en toewijding. Maar uiteindelijk is het aan jou: wat je er in stopt haal je er uit en misschien nog meer dan dat.

  Print Friendly, PDF & Email